प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर,नेपाल
उद्देश्य

मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र,सोच तथा उद्देश्य

मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र,सोच तथा उद्देश्य

सडक पूर्वाधार सम्बन्धी

 प्रदेश समृद्धिको आधारः सबै पालिकामा यातायात पूर्वाधार

आवास भवन तथा शहरी विकास सम्बन्धी

 भौतिक निर्माण, सामाजिक सम्पदाः व्यवस्थित सहर र गाँउ बीचको अन्तर निर्भरता

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.